Четвер
22.04.2021
15:42
Вітаю Вас Гість
RSS
 
"Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкасько...
Головна Реєстрація Вхід
Основні навчально-виховні завдання на 2012-2013 н. р. »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Основні завдання на 2020 - 2021 н. р.

1. Забезпечити надання дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку дошкільної та початкової освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми Центру шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою та реабілітаційною роботою.

2.Забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров'я, особливостей психофізичного розвитку.

3. Соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство.

4. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю.

5.Надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.

6. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості спеціальної освіти.

7. Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, вихованців, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у  формуванні основ здорового способу життя.

8. Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.                                                                                                   

9. Підвищення професійної майстерності кожного педагога шляхом самоосвіти, участі у семінарах, курсовій перепідготовці, шляхом використання сучасних психолого-педагогічних,  інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій.

Основні завдання на літній оздоровчий період

Оздоровчі завдання:

– Створення  умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

– Дотримання розпорядку дня, врахування чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.

– Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей.

– Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.

– Проведення  загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

– Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

 • Освітні завдання:

– Спрямування освітньої  роботи в літній період на інтеграцію різних
видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених  чинними Програмами.

– Розвиток  пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову,  дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури.

– Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

Основні завдання на 2019 - 2020 н. р.

1. Створення передумов для організації корекційної спрямованості навчання, ефективної корекційно-розвивальної та реабілітаційної  роботи  з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, для соціальної реабілітації та інтеграції, розвитку самостійності та життєво важливих компетенцій дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення психологічного комфорту, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного, фізичного, розумового розвитку, впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої особистості.

2. Активізувати роботу по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції   дітей з особливими освітніми потребами через використання різноманітних інформаційно-комунікативних,інноваційних, інтерактивних методів навчання, з метою збагачення активного та пасивного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності, формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті та  мислення. 

3. Продовжувати роботу щодо зміцнення здоров'я вихованців та учнів, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій, створення безпечного розвивального середовища, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.

4. Сприяти розвитку інноваційного потенціалу педагогічних працівників та

досягненню стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності. Підвищувати професійну майстерність  як запоруку забезпечення якісної освіти шляхом використання сучасних психолого-педагогічних,  інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій.

Основні завдання на літній оздоровчий період

 • Оздоровчі завдання:

– Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

– Дотримання розпорядку дня, врахування чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.

– Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей.

– Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.

– Проведення загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

– Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

 • Освітні завдання:

– Спрямування освітньо-виховної роботи в літній період на інтеграцію різних
видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених чинними Програмами.

– Розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову, дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури.

– Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

 

 
 
Основні навчально-виховні завдання на 2012 - 2013 навчальний рік
 1. Формувати в свідомості вихованців стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі, добираючи зміст, методи і форми роботи, які б дозволили дитині відчути не тільки цінність свого життя та здоровʼя, а й свої можливості у зміцненні та збереженні його, підготували до чітких дій у небезпечних ситуаціях, сприяли вихованню самостійності та відповідальності
 2. Активно використовувати засоби ігрової діяльності, з метою впровадження основних принципів особистісно-орієнтованого підходу, розвивати комунікативно-мовленєві здібності вихованців під час гри, створювати умови для розвитку у дошкільників ігрового задуму, творчості,
 3. Продовжувати розв’язувати завдання спрямовані на охорону і зміцнення здоровʼя, підвищення опірності та захисних сил організму, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення рівня фізичної підготовленості й фізичної культури, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя
 4. фантазії під час сюжетно-рольових ігор
 5. Підвищувати якість і ефективність навчального процесу використовуючи інноваційні технології; сприяти досягненню стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності.

 

Основні навчально-виховні завдання на 2013 - 2014 навчальний рік

 

 1. Продовжувати розв´язувати завдання спрямовані на охорону і зміцнення здоровя, створювати сприятливі умови для кожної дитини для правильного фізичного розвитку дитячого організму, підвищення його опірності інфекціям, веденню здорового способу життя. Забезпечити повноцінний розвиток дітей шляхом інтеграції здоров´язбережувальних технологій з різними видами діяльності.
 2. Урізноманітнювати засоби розвитку пізнавальних інтересів дитини з особливими потребами, створити оптимальні умови для розвитку дослідницьких умінь дітей, практичного пізнання ними навколишнього світу і впорядкування їхніх уявлень про явища, об´єкти довкілля та їх взаємозалежність.
 3. Демократизація виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 4. Продовжувати підвищувати якість і ефективність навчального процесу використовуючи інновації та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); сприяти досягненню стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності.

 

Основні навчально-виховні завдання на 2014 - 2015 навчальний рік

 1. Створення умов для здобуття корекційної освіти, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами, формування життєвої компетенції, особистостісного становлення, самореалізації кожної дитини, розвиток творчої особистості, адаптованої до життя в соціумі, активної в пізнані навколишнього світу, здібної соціально адаптуватися до різних умов життя та виховання у неї цннісного ставлення до природи, до людей, до самого себе.
 2. Формування у дітей культури здорового способу життя як складової їх психофізичного розвитку; сприяння активізації психічних процесів дитини, підвищення її життєвого тонусу шляхом впровадження  здоров’язбережувальних технологій. Створити атмосферу спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки в організації фізкультурно-оздоровчих заходів у навчально-реабілітаційному центрі, сприяти комплексній реабілітації вихованців закладу.
 3. Спрямування просвітницької роботи з батьками на розширення і поглиблення їх уявлень про особливості навчання та виховання дітей з особливими потребами, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному ставленні шляхом активізації та урізноманітнення форм взаємодії з членами родини вихованців. Залучати батьків до активної участі в заходах, що проводяться в Центрі. Всебічно вивчати становище, статут родини та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу у вихованні дітей.
 4. Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу. Підвищувати професійну майстерність  педагогів як  запоруку  забезпечення якісної освіти через дієві форми методичної роботи. Сприяти досягненню стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності. 

Основні завдання на літній оздоровчий період

 1.  Підвищення стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі шляхом загартування повітрям, сонцем і водою.
 2. Змістовне дозвілля дітей.
 3. Повноцінне вітамінізоване харчування.
 4. Забезпечення умови для оздоровлення вихованців, з метою зміцнення дитячого організму, фізичного розвитку, загартування дітей, психічного комфорту.
 5. Створення нешкідливих безпечних умов розвитку, виховання. навчання, оздоровлення дітей. Навчати правилам і нормам безпечної поведінуи в довкіллі.

Основні навчально-виховні завдання на 2015 - 2016  навчальний рік

 1. Корекційна спрямованість навчання через реалізацію системи педагогічних та психологічних засобів , з метою забезпечення розвитку дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на основі використання їхніх компенсаторних можливостей.
 2. Формувати моральні якості, духовні цінності вихованців та учнів як важливі чинники соціалізації особистості, виховуючи повагу до принципів загальнолюдської моралі, національної та громадянської свідомості. Реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури. Формувати патріотичні почуття у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості вихованців та учнів
 3. Активізувати взаємодію дітей з природнім довкіллям, продовжувати формувати поняття про природне довкілля як цілісний живий організм, вчити дітей елементам еколого-доцільної поведінки в природі.
 4. Впроваджувати у навчально-виховний і корекційно-реабілітаційний процес сучасні здоров’язберігаючі та інформаційні технологій, з метою надання якісної освіти і розвитку ключових компетенцій особистості. Активізувати спільну роботу Центру та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.
 5. Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога закладу шляхом формування       психолого-педагогічної    та загальної культури педагогів,підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Основні завдання на літній оздоровчий період

 1. Забезпечення умови для оздоровлення вихованців, з метою зміцнення дитячого організму, фізичного розвитку, загартування дітей, психологічного комфорту. Підвищення стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі шляхом загартування повітрям, сонцем і водою. Сприяти збереженню і зміцненню здоров'я кожної дитини підтримувати інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою і спортом. Розвивати потребу у щоденній руховій діяльності.
 2. Переведення закладу на оздоровчий режим роботи, організація змістовного дозвілля дітей . Розвантажити навчально-виховний процес, збагатити режим дня дітей руховою активністю, посилити роботу по проведенню фізкультурно-оздоровчих, загартовуючих та лікувально-профілактичних заходів, збагатити харчування дітей вітамінами, за рахунок введення в раціон щоденного споживання соків та фруктів.
 3. Забезпечити організацію безпечного проведення літнього оздоровлення, створити умови для проведення оздоровчих заходів, забезпечити виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності, забезпечення раціональним та збалансованим харчуванням дітей закладу.
 4. Здійснення ретельної попередньої підготовки Центру: зміцнення матеріальної бази, ремонту приміщень, технологічного обладнання, ігрових майданчиків, придбання необхідного ігрового інвентарю та обладнання, засобів медичного обслуговування .

Основні навчально-виховні завдання на 2016 - 2017  навчальний рік

 1. Продовжувати підвищувати ефективність навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу шляхом удосконалення існуючих засобів, форм, методів корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами, завдяки індивідуалізації освітнього процесу та впровадження особистісно-орієнтованих, інноваційних технологій, з метою забезпечення розвитку дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на основі використання їхніх компенсаторних можливостей.
 2. Спрямувати роботу на формування патріотичної, морально-духовної, національно самосвідомої особистості відповідно до конвенції національно-патріотичного виховання вихованців та учнів у процесі ознайомлення з побутом, звичаями та традиціями українців, природою рідного краю. Підвищувати професійну компетентність педагогів з організації роботи щодо національно-патріотичного виховання дітей дошкільного  та молодшого шкільного віку.
 3. Формувати  комунікативно-мовленнєву компетентність дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням  їх індивідуальних особливостей шляхом удосконалення компетентності педагогів щодо комплексної, творчої роботи у плануванні та проведенні  різних видів діяльності, вдалому їх комбінуванні, опануванню відповідних передових технологій; здійснювати розвиток комунікативного мовлення дитини в процесі сприймання літературних , фольклорних творів , художньої комунікації  та засобами театрального мистецтва.
 4. Сприяти всебічному та гармонійному розвитку особистості ,розвивати творчi здiбностi, стимулювати розумову дiяльнiстъ, виховувати естетичний смак, зберігати психічне здоров’я дитини, коригувати психоемоцiйнi порушення в процесі активної музичної діяльності ,використовувати музику як терапевтичний засіб в корекційно-відновлювальній роботi з дітьми з особливими освітніми потребами.
 5. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, сприяти розвитку інноваційного потенціалу педагога, високого культурно-етичного рівнячерез впровадження нових педагогічних технологій , творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами.

 

Основні навчально-виховні завдання на 2017 - 2018 навчальний рік

 1. Продовжувати підвищувати ефективність навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу шляхом удосконалення існуючих засобів, форм, методів корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми , завдяки індивідуалізації освітнього процесу та впровадження особистісно-орієнтованих, інноваційних технологій, з метою забезпечення розвитку дітей з особливими освітніми потребами на основі використання їхніх компенсаторних можливостей.
 2. Сприяти своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини з особливими освітніми потребами, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі, забезпечення соціального захисту та соціальної  адаптації вихованців та учнів шляхом реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу.
 3. Створювати спеціальні умови для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного, фізичного, розумового розвитку, коригування порушень аналізаторів, формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами шляхом використання  новітніх освітніх технологій.
 4. Забезпечувати особистісно- орієнтований, інтегрований підходи у всіх видах діяльності дітей, підтримувати та розвивати індивідуальні  здібності кожної дитини, допомагати в становленні її суб’єктивності, соціалізації, життєвому самовизначенні .
 5. Продовжувати роботу з підвищення якості  освіти для дітей з особливими  освітніми потребами через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, використання інновацій, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

Основні завдання на літній оздоровчий період

 • Оздоровчі завдання:
 • Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
 • Дотримання розпорядку дня, врахування чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.
 • Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
  безпеки та захисту життя дітей.
 • Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,
  спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.
 • Проведення загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
 • Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.
 • Освітні завдання:
 • Спрямування освітньо-виховної роботи в літній період на інтеграцію різних
  видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених чинними Програмами.
 • Розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову, дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури.
 • Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

 

 

Основні навчально-виховні завдання на 2018 - 2019 навчальний рік

 

 1. Пошук

  Календар
  «  Квітень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930

  Архів записів

  Друзі сайту