Субота
28.03.2020
23:44
Вітаю Вас Гість
RSS
 
"Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкасько...
Головна Реєстрація Вхід
Статут »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 49

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Статут

комунального закладу

"Уманський

навчально-реабілітаційний центр 

Черкаської обласної ради"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (далі  - Центр) є закладом освіти і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції ООН "Про права дитини", законів "України" "Про освту"!, "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Положення про навчальний дошкільний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положення про загально-освітній заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 березня 2010 року № 778, положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року№ 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2012 № 920, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 за №1502/21814 та іншими наказами Міністерства освіти і науки України, Законами України, Куазами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Черкаської обласної ради, розпорядженнями Черкаської державної адміністрації, наказами управління та власним Статутом.

1.2. Центр є правонаступником Уманського дитячого будинку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку змішаного компенсуючого типу Черкаської обласної ради"

1.3. Повне найменування юридичної особи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

1.4. Скорочене найменування юридичної особи: КЗ "Уманський НРЦ"

1.5. Юридична адреса Центру: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Малофонтанна, 8а.

1.6. Центр є закладом освіти, заснований на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області. Засновником центру є Черкаська обласна рада.

1.7. Центр підпорядкований власнику. Органом управління Центро відповідно до делегованих повноважен. є управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (далі управління).

1.8. Засновник або уповноважений ним орган здіснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівельні, інвентарні, комунікаційні обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування, утримання вихованців.

1.9. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в регіональних установах Державної казначейської службт України та банків, гербову печатку встановленого зразка, штампи, бланки зі своєю назвою.

        Центр набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.10. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, даним Статутом.

1.11. Центр має право укладати договори, володіти майном на правах оперативного управління, нести відповідальність, згідно з чинним законодавством, бути позивачем або відповідальним у суді.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основними завданнями центру є:

 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;

 • забезпечення умов для отримання учнями (вихованцями) якісної освіти певного рівня (дошкільної, початкової);

 • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-профілактичного процесу;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби і вміння вдосконалюватися;

 • формування громадської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

2.2. Діяльність Центру юазується на принципах доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового , морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації здібностей, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючогго характеру навчання; гнучкості і прогностичності; поєднання державного управління ігромадського самоврядування.

2.3. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством та державою в установленому законодавством України порядку за:

 • реалізацію головних завдань, визначених вищезгаданими законами;

 • дотримання умов, що визначаються результатами атестації та акредитації;

 • безпечні умови освітньої, реабілітаційної та корекційно-відновлюваної діяльності; 

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освтньої виробничої діяльності та приватними омобами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни;

 • життя і здоров'я вихованців, працівників Центру під час роботи;

 • порушення прав і свобод вихованців і працівників Центру.

2.4. Центр має право: 

 • розробляти, приймати і реалізовуваи освітні програми з урахуванням вимог державних стандартів освіти;

 • розробляти річний план роботи, навчальний план, план курсів медичної реабілітації, календарні плани, розклад уроків та позаурочних занять;

 • вибирати форми, засоби і методи навчання, виховання та реабілітації, навчальні посібники і підручники;

 • реалізовувати додаткові освітні та медичні програми, надавати додаткові послуги згідно х діючими норматичними документами;

 • встановлювати прямі зв'язки з іноземними установами та організаціями;

 • користуватися пільгами, що передбачені державою;

 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • формувати штатний розпис, встановлювати надбавки до заробітної плати і форми матеріального заохочення виділеного фонду оплати праці;

 • запрошувати на роботу спеціалістів у порядку, визнеченому законодавством;

 • бути розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державної влади, юридичних і фізичних осіб як благодійні внески;
  розвивати власну навчально-лікувальну базу, створюваи спортивно-охдоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи за погодженням з управлінням;

 • спрямовувати кошти на благоустрій Центру;

 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • об'єднувати  на підставі угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Уераїні, так і за її межами.

3. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ

3.1. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей Центр має такі профілі:

 • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

 • для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумово відсталістю;

 • для розумово-відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями овлення;

 • для дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю;

 • для дітей з хворобою Дауна та розладами аутичного спектра.

3.2. Структурними підрозділами Центру є:

 • дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування дітей віком від 2 років до 6 (7) років;

 • спеціальна школа (початкова школа) І ступеню у складі якої функціонують підготовчий, 1 - 4 класи (термін навчання 5 років)

     У складі спеціальної школи (початкової школи) можуть функцонувати класі для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.

        За заявами батьків або осі, які їх замінюють, діти з тяжкими порушеннями розвитку можуть лише навчатися у спеціальній школі (початковій школі) без проживання в закладі.

         Відділення корекційно-виховної роботи та розвитку дитини включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі) та роботу клубів, студій, гуртків, секцій, що створюються як свмим Центром, так і позашкільними установами (на своїй базі і в приміщенні Центру).

          Психологічна служба.

          У відділенні психологом реалізується система заходів для діагносики, психокорекції, консультування дітей з метою їх адаптації та інтеграції  суспільство. Працює служба соціально-психологічного супроводу сімей дітей-інвалідів; діє консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють.

        Реабілітаційне відділення включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реаблітації дитин-інваліда, яка проживає в сім'ї, за станом здоров'я не може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

        Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

       Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними),фізичними заходами.

          Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

         Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загально-освітніх навчальних закладів та консультативні послуги батькам або особам, які їх замінюють, дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).

          Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

3.3. Вихованці Центру утримуються відповідно до чинного законодавства України. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання вихованців у спеціальних загальноосвітніх школах-інтератах.

3.4. Вихованці дошкільного відділення, спеціальної школи (початкової школи) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуться пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

3.5. Харчування дітей у Центрі здійснюється відповідно до чинного законодавства України та встановлених норм.

       Відповідальність за організацію харчування  учнів (вихованців) покладається на керівника Центру.

      Контроль та нагляд за охороною здоров'я і якістю харчування учнів (вихованців) покладається на мединих працівників Центру.

3.6. Структурні підрозділи Центру функціонують на підстав положень, які розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства України, власного статуту та затверджуються керівником Центру.

3.7. Мережа класів (виховних груп) у Центрі комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних умов, затверджених Міністерством освіти і науки України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України.

3.8. У Центрі створюються та функціонують:

 • педагогічна рада;

 • рада Центру;

 • піклувальна рада;

 • методичні об'єднання вчителів та вихователів;

 • психологічна служба.

3.9. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються договором, що укладені між ними.

4.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ

4.1. Питання про кількісний склад загального контингенту учнів (вихованців) Центру вирішується адміністрацією Центру щороку на основі можливостей матеріальної бази Центру з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

4.2. Класи та групи Центру комплектуюься учнями та вихованцями з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

4.3. Направлення дітей здійснюється управлінням на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі - ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

4.4. Прийом дітей до Центру та формування нових класів у спеціальній школі (початковій школі), переведення в інший клас або вікову групу проводиться до початку навчального року.

     У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.5. При зарахуванні дітей до спеціальної школи (початкової школи) Центру допускається перевищення віку дітей, установленого для загальноосвітніх закладів.

4.6. Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 • направлення управління;

 • копії свідоцтва про народження дитини;

 • висновку ПМПК;

 • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

 • індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

 • довідок про стан здоров'я дитини: медичної карти дитини (ф. № 026/о);

 • витягу з "Історії розвитку дитини" (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва та дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз); копії "Карти профілактичних щеплень" (ф. № 063/о); довідки дільничого лікаря про епідеміологічного оточення, що дитина на перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

4.7. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документ, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

4.8. Документи, які необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

4.9. Протягом року проводяться засідання ПМПК (не раніше, ніж двічі на рік) з психолого-педагогічого вивчення дітей з метою визначеннятруднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обгрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

     За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров'я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) Центру переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з відповідним органом управління освітою.

4.10. За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікуван6ня, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період  (75 днів).

         Загальна тривалість канікул у спеціальній школі (початковій школі) протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.11. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Центру здійснюється в установленому порядку.

4.12. Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Центру є: 

 • епілепсія з частими епілептичними нападами;

 • стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

 • судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

 • тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

 • психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

 • психопатія і психоподібні стани різного характеру;

 • інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

 • бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

 • всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

 • туберкульоз.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ

5.1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до робочих навчальних планів, рохроблених Центром на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

       Робочий навчальний план Центру затверджується управлінням.

5.2. Розпорядок роботи Центру є цілодобовим, тривалість навчального тижня - 5 днів, учні (вихованці) мають можливість перебувати у Центрі у вихідні і святкові дні.

5.3. Центр працює з постійним та змінним контингентами учнів (вихованців):

- постійний контингент - це учні спеціальної школи (початкової школи) та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

- змінний контингент - це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медичну, соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім'ї.

5.4. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюється Центром в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням.

5.5. Навчально-виховний процес у спеціальній школі (початковій школі) Центру здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.6. Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

у випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими та індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляється вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України та робочого навчального плану Центру, погоджуються з батьками, або особами, які їх замінюють, розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником Центру.

5.7. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та врахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців)

5.8. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин. при цьому у підготовчих, перших - четвертих класах після 15 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

5.9. Від домашніх завдань звільняються учні підготовчих та перших класів. Письмові домашні завдання у наступних підготовчих класах не обов'язкові. Вони можуть задаватися учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку. (Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2002 № 1/11-2927).

5.10. Під час літніх канікул адміністрація Центру сприяє організації та оздоровлення учнів (вихованців) у таборах відпочинку та оздоровлення різного типу.

5.11. Навчальний процес в Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

5.12. Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

5.13. позакласна робота з учнями (вихованцями) Центру проводиться з урахуванням всебічного розвитку особистості, пердбачає проведення гурткових занять, конкурсів, екскурсій, зустрічей з діячами культури та науки, тощо.

 

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

- учні (вихованці);

- керівники Центру;

- педагогічні працівники;

- практичний психолог;

- медичні працівники;

- юрист;

- інші спеціалісти;

- батьки, або особи, що їх замінюють.

6.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статуто.

6.3. Учні (вихованці) мають право:

- на вибір форми навчання; факультативів, спецкурсів; позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Центру;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань, виставок, конкурсів тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та виховання.

6.4. Учні (вихованці) зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

- бережно ставитися до майна Центру та особистих речей;

- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Центру;

- дотримуватись правил особистої гігієни.

6.5. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні чкості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов'язки.

6.6. Педагогічні працівникипризначаються і звільняються з посади управлянням за поданням директора Центру. Інші працівник призначаються і звільняються з посади директором Центру згідно з чинним законодавством України.

6.7. Під час прийому на роботу педагогічних та інших працівників дирекція Центру знайомить їх під особистий підпис з такими документами:

- Колективним договором;

- Статутом Центру;

- Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- Посадовими інструкціями, посадовими обов'язками;

- Інструкціями з охорони праці;

- іншими документами, що регламентують діяльність Центру;

6.8. Педагогічні та медичні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів;

- проведення науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання та розвитку, виявлення професійної ініціативи;

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- одержання компенсації за умови втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації Центру;

- підвищення кваліфікацї та перепідготовку;

- соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством України;

- проведення дисциплінарного розслідування порушень норм професійної поведінки або Статуту Центру;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

Відволікання педагогічних та медичних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, пердбачених чинним законодавством.

6.9. Педагогічні та медичні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут Центру, режим та Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- забезпечувати умови для засвєння учнями (вихованцями) навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти зміцненню їх здоров'я, розвитку здібностей та обдарувань;

- забезпечуваи умови для проходження кожним учнем (вихованцем) курсу медичної реабілітації;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків або осіб, які їх замінюють, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, бережне ставлення до навколишнього середовища;

- готувати дітей до самостійного життяв дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної та медичної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців);

- захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкі

Пошук

Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Друзі сайту